Πλήρης ασφαλιστική κάλυψη του σκάφους και του πληρώματος κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Δείτε την Ασφαλιστική Πολιτική

Όλα τα σκάφη επιθεωρούνται από την Ελληνική Εταιρεία και διαθέτουν όλα τα σωστά μέσα που προβλέπει ο ελληνικός νόμος, πυροσβεστήρες, σωσίβια για μικρά και μεγάλα σκάφη διάσωσης με πρώτες βοήθειες με φαρμακευτικό περιεχόμενο . Υπάρχει επίσης ασφαλιστήριο συμβόλαιο που καλύπτει το πλοίο από τυχόν ζημιές (δεν καλύπτονται πολύ μικρές ζημιές).